Ta strona używa plików Cookies. Są one potrzebne do poprawnego działania strony. W dowolnej chwili możesz je zablokować w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
 

Realizacje

 

Gmina Maszewo

Studium Wykonalności, analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Maszewo". Wartość dofinansowania: 10 450 035,58 zł, wartość projektu: 15 398 168,87 zł

Gmina Recz

Studium Wykonalności, analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz przepompowniami i zasileniami energetycznymi na odcinku Wapnica, Sokoliniec, Sicko, Recz. Wartość dofinansowania: 6 556 295,94 zł, wartość projektu: 8 720 007,91 zł.

Gmina Dobra

koncepcja, wniosek aplikacyjny wraz z analizą finansową dla projektu "Budowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gmina Dobra etap I". Wartość dofinansowania 4 000 000 zł, wartość inwestycji: 20 152 000 zł

Gmina Suchań: przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową dla projektu "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działo w Suchanówku". Wartość dofinansowania 4 000 000 zł, wartość inwestycji: 8 004 436,52 zł.

Gmina Miasto Szczecin

Studium Wykonalności, analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji "Rozwój systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie". Wartość dofinansowania 2 191 312,00 zł, wartość inwestycji: 2 921 750,00 zł.

Gmina Złocieniec

Studium Wykonalności dla projektu "Przebudowa stadionu miejskiego wraz zapleczem socjalnym". Wartość dofinansowania: 1 781 460,73 zł, wartość projektu: 2 969 101,22 zł.

Gmina Miasto Szczecin

Studium Wykonalności, analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji "Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ulicy Kutrzeby w Szczecinie". Wartość dofinansowania 623 000 zł, wartość inwestycji: 1 309 000 zł.

Gmina Złocieniec

Studium Wykonalności "Budowa nawierzchni ulic i chodników na osiedlu Świerkowe w Złocieńcu. Wartość dofinansowania: 535 877,00 zł, wartość projektu: 1 097 220,00 zł

Gmina Miasto Szczecin

Studium Wykonalności analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji "Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina". Wartość dofinansowania 652 962,00 zł, wartość inwestycji: 899 866,00 zł.

Gmina Miasto Szczecin

Studium Wykonalności, analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie". Wartość dofinansowania 280 212,40 zł, wartość inwestycji: 626 424, 80zł.

Gmina Miasto Szczecin

Studium Wykonalności, analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji "Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie". Wartość dofinansowania 301 300,00 zł, wartość inwestycji: 700 100,00 zł.

Gmina Miasto Szczecin

Studium Wykonalności, analiza opcji, harmonogram rzeczowo - finansowy, wniosek aplikacyjny inwestycji "Aktywnie i interaktywnie w lasach miejskich Szczecina". Wartość dofinansowania 371 100,00 zł, wartość inwestycji: 494 800,00 zł.

Gmina Recz

Tłumaczenie na język angielski pełnej dokumentacji konkursowej do Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt: Termomodernizacja przedszkola i szkoły w Reczu.

Urząd Miasta Szczecin

Studium Wykonalności: Zagospodarowanie i oznakowane ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Studium Wykonalności: Zagospodarowanie terenu polany po Leśniczówce Czerwonej w Puszczy Wkrzańskiej oraz polany leśnej nad Płonią w Puszczy Goleniowskiej na miejsca wypoczynku, turystyki i rekreacji

Urząd Miasta Szczecin

Studium Wykonalności: Centrum Ekologiczno - Turystyczne "Szmaragdowe - Zdroje"

Gmina Złocieniec

Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, tłocznej i wodociągowej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Darskowo i dla ulic Śląska, Lipowa i Ogrodowa w Złocieńcu

Urząd Miasta Szczecin

Studium Wykonalności: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Taczaka w Szczecinie na cele turystyczno - rekreacyjne

Urząd Miasta Szczecin

Studium Wykonalności, zagospodarowanie terenu przy ulicy Przygodnej w Szczecinie na potrzeby parku publicznego "Pogodno"

Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Studium Wykonalności

Konserwacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Gmina Maszewo

Studium Wykonalności

Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego na świetlicę wiejską w Dębicach

Gmina Dolice

Studium wykonalności

Uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie Dolice poprzez budowę kanalizacji grawitacyjno -tłocznej z infrastrukturą między miejscowościami Żalęcino - Moskorzyn, Przewłoki - Strzebielewo, Sądów - Dobropole Pyrzyckie.

Gmina Dolice

Studium wykonalności

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Krępcewo, Rzeplino, Bralęcin, Trzebień

Gmina Dolice: Studium wykonalności: Rozbudowa sieci wodociągowej Warszyn - Brzezina, Płoszkowo - Brzezina

Gmina Dolice

Studium wykonalności: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - obręb Kolonia Kolin

Gmina Maszewo

Studium wykonalności: Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie.

Powiat Chojnice: Studium wykonalności "Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ulic Lichnowskiej, Przemysłowej Składowej, Grunowo i Zakładowej".

Gmina Miasto Szczecin

Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zielonych do Polityki utrzymania i konserwacji terenów zielonych Miasta Szczecina

Gmina Police

wniosek oraz analiza finansowo-ekonomiczna do programu Interreg IIIA: Modernizacja transgranicznej infrastruktury budynków internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (OSW) nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach - woj. Zachodniopomorskim.

Urząd Miasta Szczecin

Studium Wykonalności projektu: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie - Norweski Mechanizm Finansowy

Urząd Miasta i Gminy Recz

wniosek wraz z audytami energetycznymi i analizami ekonomicznymi - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Reczu

Gmina Miasto Szczecin

studium wykonalności Bałtyckiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych

Gmina Miasto Szczecin

analiza finansowa (w zakresie INTERREG IIIA) dla inwestycji: Stadion Leśny Głębokie w Szczecinie

Gmina Recz i Gmina Suchań

zbiorcze studium wykonalności wraz z oceną oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na kanalizacji obu gmin

Gmina Recz

studium wykonalności wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją części miasta Recz

Gmina Sierpc

 studia wykonalności projektów: rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną i bibliotekę, budowa drogi

Gmina Sterdyń

 studium wykonalności projektu: modernizacja drogi gminnej

Gmina Lutocin

studium wykonalności projektu: budowa gminnej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków

Gmina Stara Biała

studium wykonalności projektu: budowa drogi gminnej

Gmina Srokowo

studium wykonalności projektu: rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną

Gmina Chocianów

ocena zdolności finansowej miasta do zaciągania i spłaty zobowiązań