Ta strona używa plików Cookies. Są one potrzebne do poprawnego działania strony. W dowolnej chwili możesz je zablokować w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
 

Oferta

 

Żelbetowe Płyty Obornikowe i Zbiorniki na Gnojowice

Przedsiębiorstwo NOBILIS Inwestycje Sp. z o.o. jest autorem Podręcznika Operacyjnego dotyczącego kompleksowego wyposażania gospodarstw rolnych w zbiorniki przystosowane do przechowywania gnojówki i gnojowicy. Nasza propozycja polega na sprzedaży na zasadach franszyzy, pełnego know-how przetestowanego przez wiele podmiotów gospodarczych w kraju. Podręcznik ten zawiera opis całkowitej obsługi w tym zakresie, dostarczając obok strony technicznej polegającej na uzyskaniu pozwoleń, wprowadzeniu projektu oraz wybudowaniu zbiornika, również części finansowej skupiającej się na sfinansowaniu inwestycji z funduszy unijnych i środków komercyjnych.

Wymóg posiadania zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz pomieszczeń inwentarskich lub nieprzepuszczalnych płyt, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz posiadających instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników wprowadziła ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000 r. (Dz.U.04.91.876 dnia 24 października 2000 r.) Nakłada ona na gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej obowiązek wyposażenia ich w takie urządzenia w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2008 roku.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 4 lat, w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego i opasowego oraz trzody chlewnej konieczne jest wybudowanie ok. 300-350 tys. zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz płyt obornikowych, co oznacza, że przeciętnie rocznie winno się wprowadzić do gospodarstw ponad 87 tysięcy zbiorników!!! Nie pozostało zatem wiele czasu!

Posiadanie wyżej wymienionych urządzeń kontrolowane będzie przez Inspekcję Ochrony Środowiska, a w przypadku gospodarstw towarowych również przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Konsekwencje nie posiadania urządzeń mogą spowodować utrudnienia w działalności rolno - towarowej, włączając w to urzędowe grzywny oraz odebranie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych i dopłat bezpośrednich.

Zapraszamy również na stronę www.plytyobornikowe.pl

 

Zestawy GPS do Pomiaru Pól

Wychodząc ku oczekiwaniom branży rolnej w zakresie dokonywania pomiarów pól przedstawiamy ofertę odbiorników GARMIN pozwalających uzyskać maksymalną dokładność pomiaru przy najniższej na rynku cenie!

Satelitarny zestaw pomiarowy GPS przeznaczony jest do pomiaru pola powierzchni działek rolnych / upraw rolniczych. Użytkownikiem zestawu może być rolnik indywidualny lub grupa rolników, którzy pragną samodzielnie dokonać pomiarów swoich upraw. Technologia zastosowana w urządzeniu pomiarowym GPS przyczynia się do wysokiej dokładności uzyskanych pomiarów, określając jednocześnie rzeczywistą powierzchnię działek rolnych po uwzględnieniu wymaganych odliczeń (zabudowania, zbiorniki wodne, prywatne drogi dojazdowe, pojedyncze drzewa, skupiska krzewów i innego rodzaju przeszkody trwałe o szerokości powyżej 2m).

Dla Państwa komfortu i szybkiej realizacji zleceń prowadzimy sprzedaż wysyłkową pocztą kurierską STOLICA "za pobraniem".

Zapraszamy do współpracy. Naszą ofertę znajdziecie Państwo na stronie:www.streepilot.pl