Ta strona używa plików Cookies. Są one potrzebne do poprawnego działania strony. W dowolnej chwili możesz je zablokować w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
 

Oferta

 

Oferujemy doradztwo, oraz współpracę w zakresie przygotowania wniosków, analiz finansowych oraz studiów wykonalności dla wszelkich projektów.

Posiadamy doświadczenie w zakresie INTERREG IIIA poparte referencjami miasta Szczecin. Realizujemy również zlecenia indywidualne jednostek samorządu terytorialnego jak strategie rozwojowe, polityki i programy realizacyjne.

Proponujemy także współpracę w zakresie wykonywania studiów wykonalności projektów niezbędnych jak załącznik do wniosków w zakresie osi priorytetowych unijnych funduszy wsparcia na lata 2007-2013. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu studiów wykonalności dróg, remontów szkół oraz wykonywania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

Prawidłowo realizowany projekt rozpoczyna się od koncepcji, na podstawie której wykonywane jest studium wykonalności projektu, a następnie przygotowane zostają plany i projekty. Dopiero tak dopracowany, spójny, jednolity i wszechstronny projekt jest gotowy do przedstawienia o refinansowanie ze środków UE. Oferujemy Państwu kompleksowe działania, pomoc doradczą oraz pełny nadzór nad tak realizowanymi projektami.

Proponujemy również przygotowanie dokumentów typu Plan Odnowy Miejscowości, będącego niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z działania "Odnowa i rozwój wsi", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dokument pozwoli Państwu ubiegać się o środki w wysokości 500 000 zł na realizację projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, odnowy centrów wsi i małych miast. Elementami dokumentu są min.: analiza stanu obecnego miejscowości, wyznaczenie kierunków rozwoju, analiza planowanych inwestycji. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu tego typu dokumentów w latach poprzednich z działania "Odnowa wsi" .